Godziny Otwarcia:

Pon. - Pt. 10.00-16.00

 

Specjalista ds. ubezpieczeń
Iwona Gajewska

tel. (22) 5699 210
mob. +48 601378623
i.gajewska@hyundai-jg.com.pl

 

 

W kwestii produktów ubezpieczeniowych podjęliśmy współpracę z renomowanymi Towarzystwami ubezpieczeniowymi. Naszymi partnerami są:

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.
Al. Jana Pawła II 24
00-133 Warszawa
Infolinia: 0 801 102 102; (00 48 22) 566 - 55 - 55

 

 

TUiR Allianz Polska S.A.
Ul.Rodziny Hiszpańskich 1
02-685 Warszawa
Infolinia: 0 801 10 20 30; (00 48 22) 567 - 40 - 00

 

 

ERGO Hestia S.A.
Ul.Hestii 1
81-731 Sopot
Infolinia: 0 801 107 107; (00 48 58) 555 - 55 - 55

 

 

UNIQA TU S.A.
Ul.Gdańska 132
90-520 Łódź
Infolinia: 0 801 597 597; (00 48 42) 66 - 66 - 500

 

Pakiety ubezpieczeniowe dla nabywców i posiadaczy pojazdów marki Hyundai składają się z następujących rodzajów ubezpieczeń:

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
 • Ubezpieczenie autocasco (od uszkodzeń i zniszczeń pojazdu w wyniku wypadku, kradzieży lub czynników losowych) z uwzględnieniem szczególnych elementów:
  • Utrzymanie wartości fakturowej pojazdu przy ustalaniu wysokości odszkodowania, przez okres 12 miesięcy od daty pierwszej rejestracji (w przypadku pojazdów fabrycznie nowych)
  • Możliwość utrzymania sumy ubezpieczenia pojazdu przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia polisy (w przypadku pojazdów używanych)
  • Zniesienie udziałów własnych w przypadku likwidacji szkody w ASO Hyundai
  • Bezgotówkowa likwidacja szkód i naprawa w ASO Hyundai tylko z wykorzystaniem oryginalnych części zamiennych i przy zachowaniu procedur technologicznych wymaganych przez producenta.
  • Brak potrąceń z ustalonego odszkodowania kwot amortyzacji części i zespołów pojazdu.
  • Brak redukcji sumy ubezpieczenia po szkodzie
 • Ubezpieczenie car assistance - zorganizowanie i pokrycie kosztów udzielenia pomocy kierowcy i pasażerom w przypadku unieruchomienia pojazdu na terenie całej Europy ( w tym samochód zastępczy na okres naprawy pojazdu do 14 dni).
 • Ubezpieczenie Zielona karta - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w ruchu zagranicznym
 • Ubezpieczenie NNW - ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów (w związku z ruchem tych pojazdów)